Van Roozendaal & Partners Training & Coaching

Teamcoaching

Voor teams die hun samenwerking willen optimaliseren.

Je team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger maken?
Onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar maken?
Optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van elk teamlid?
De sfeer verbeteren en daarmee het werkplezier in het team?

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team.
Het doel is versterken van de onderlinge relaties, de samenwerking en de prestaties.
Door te kijken naar belemmeringen en deze te doorbreken, kan een team meer van zijn potentieel realiseren. Belemmeringen kunnen zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, niet luisteren, vaste overtuigingen en standpunten, niet uitgesproken conflicten.
Een succesvol team slaagt er in de belemmeringen te bespreken en te verminderen. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van doelen en hulp of steun wordt bij elkaar gevraagd of aangeboden.

De rol van de teamcoach is erop gericht het team te helpen om de belemmeringen te zien, te verminderen en een staat van een goede teamgeest te bereiken.

Het aantal teamcoachingsbijeenkomsten wordt in overleg bepaald. Om de aard en de vereiste duur van het traject te bepalen wordt het traject vooraf gegaan door een (vrijblijvend) oriëntatiegesprek.

Interesse? Mail naar info@vanroozendaalenpartners.nl of bel naar 06 28482182.

De begeleider: Nicoline van Roozendaal

Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten De ware tijd komt pas tot leven, als de klokken zwijgen Men kan niemand iets leren, men kan alleen de ander helpen het binnen zichzelf te vinden Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen en andere dingen verwachten De geest is als een parachute, hij functioneert het best als hij open is Je moet op vakantie gaan als je er geen tijd voor hebt Stress: het gevoel dat je krijgt als je hart 'nee' zegt en je mond 'ja, heel graag' Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan

Webontwikkeling: Vincent Kooijman