Van Roozendaal & Partners Training & Coaching

Intervisie

Samen met medewerkers binnen je organisatie aan de slag met vraagstukken en knelpunten?

Intervisie is een inspirerende methodiek voor deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon-en functiegebnden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Veel medewerkers binnen hun organisatie hebben behoefte om van en met elkaar te leren of bepaalde situaties op het werk bespreekbaar te maken en een uitwisseling op gang te brengen. Intervisie is hiervoor een krachtig, plezierig en deskundig instrument.
De intervisiebegeleider zet verschillende methodieken in, die gericht zijn op de professionele en persoonlijke ontwikkeling ontwikkeling van de medewerkers.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal (5 tot 8 personen) vaste deelnemers.

Interesse? Stuur een mail naar info@vanroozendaalenpartners.nl of bel naar 06 28482182.

De begeleider(s)
Nicoline van Roozendaal

Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact Je moet op vakantie gaan als je er geen tijd voor hebt Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten Men kan niemand iets leren, men kan alleen de ander helpen het binnen zichzelf te vinden De ware tijd komt pas tot leven, als de klokken zwijgen Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten De geest is als een parachute, hij functioneert het best als hij open is Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt Stress: het gevoel dat je krijgt als je hart 'nee' zegt en je mond 'ja, heel graag' Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen en andere dingen verwachten

Webontwikkeling: Vincent Kooijman