Van Roozendaal & Partners Training & Coaching

Persoonlijke Kracht

Dit programma wordt aangeboden door de Baak, Management Centrum VNO-NCW

Altijd optimaal presteren, dat is onmogelijk. Dat lukt alleen onder ideale omstandigheden. Het PK-programma gaat over werken en blijven werken vanuit je persoonlijke kracht. Over invloed hebben op eigen ontwikkeling en daardoor de mogelijkheid creëren om een maximale bijdrage te leveren aan de organisatie. Dat geeft PaardenKracht!
Dit programma geeft je handvatten om te onderzoeken wat jouw drijfveren en inspiratiebronnen zijn. Je stijl van leven, je keuzes en overwegingen tot nu toe geven je inzicht in de dynamiek van je bestaan. Als je dat overzicht en inzicht eenmaal hebt, kun je gaan kiezen welke methode het beste bij jou past om je persoonlijke kracht te behouden en vergroten. Je ontwikkelt een plan van aanpak dat is gebaseerd op jouw persoonlijke prioriteiten.

Doelgroep
Managers, Ondernemers, Leidinggevenden, Professionals. Harde werkers die zich geconfronteerd zien met hoge eisen, lastige keuzes, vele taken en verantwoordelijkheden. En het lastig vinden hun accu op te laden.

Doel
Het programma biedt je inzicht in de patronen en overtuigingen die jouw persoonlijke kracht ondermijnen en versterken. Signalen van disbalans, energieverlies en vormen van negatieve stress zul je sneller herkennen, zodat je er tijdig op kunt reageren. Je weet beter dan voorheen wat belangrijk voor je is, wat je energie geeft en kost. Je hebt methoden ontwikkeld om je PK te behouden en te vergroten. Hierdoor vergroot je je invloed op je eigen ontwikkeling en verbeter je de kwaliteit van je bijdrage aan de organisatie.

Werktijden
Het programma omvat 3 modules van 1 dagdeel en 1 module van 1 dag. Daarnaast 3 individuele coachingsgesprekken van 1,5 uur.

Data / locatie
Voor data, locatie, kosten en aanmelden: http://www.debaak.nl/pk

Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact Stress: het gevoel dat je krijgt als je hart 'nee' zegt en je mond 'ja, heel graag' Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten Je moet op vakantie gaan als je er geen tijd voor hebt Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten De geest is als een parachute, hij functioneert het best als hij open is De ware tijd komt pas tot leven, als de klokken zwijgen Men kan niemand iets leren, men kan alleen de ander helpen het binnen zichzelf te vinden Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen en andere dingen verwachten

Webontwikkeling: Vincent Kooijman