Van Roozendaal & Partners Training & Coaching

Perfectionist én in je Kracht

 

Dit programma wordt aangeboden door de Baak, Management Centrum VNO-NCW

Je wilt het allemaal voor elkaar hebben. De touwtjes in handen houden. De regie voeren. Je heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent vaak geneigd om controle te willen houden. De lat ligt hoog voor jezelf en ook voor je omgeving. Je staat tenslotte voor kwaliteit. Helaas merk je maar al te vaak dat anderen andere maatstaven hanteren. Dat kan je irriteren. Je vindt het lastig om je grenzen te bepalen en aan te geven. Het kan zijn dat je nog teveel door operationele zaken wordt opgeslokt waardoor je nauwelijks aan je eigen werkzaamheden toekomt. En soms wordt het je dan teveel. Dan zou je willen dat je de lat wat lager zou kunnen leggen. Dat je je werk soms makkelijker los kunt laten. Je toewijding is je kracht, maar daarmee ook je valkuil. Als perfectionist ben je op zoek naar meer balans.

Perfectionist én in je Kracht is een stevige en inspirerende training die je aanzet tot zelfreflectie. De kracht van de training zit in de combinatie van 4 korte groepsbijeenkomsten met een klein aantal deelnemers en de afwisseling met 3 coachingsgesprekken. Zo krijg jij volop persoonlijke aandacht! 

De training is geschikt voor harde werkers die voortdurend hoge eisen aan zichzelf en hun omgeving stellen. Voor wie het werk nooit af is en voor wie soms gebukt gaat onder lastige keuzes, de vele taken en verantwoordelijkheden. Voor wie een kleine fout het goede resultaat kan laten overschaduwen. Voor deelnemers die zichzelf een perfectionist noemen. 

De training PerK gaat over werken en blijven werken vanuit je kracht, zonder je kwaliteiten als perfectionist los te laten. Je leert meer veerkrachtig en ontspannen in het leven te staan, je vormt een inspiratiebron voor jezelf en je (werk)omgeving. Zo leer je je tijd en kwaliteit optimaal te gebruiken. Je hebt meer invloed op je eigen ontwikkeling en je creëert de mogelijkheid om een optimale bijdrage te leveren aan jouw organisatie. Zo werk je nog meer vanuit je Kracht.

Werktijden
Het programma omvat 3 modules van 1 dagdeel en 1 module van 1 dag. Daarnaast 3 individuele coachingsgesprekken van 1,5 uur.

Data / locatie
Voor data, locatie, kosten en aanmelden: http://www.debaak.nl/perk

De ware tijd komt pas tot leven, als de klokken zwijgen Je moet op vakantie gaan als je er geen tijd voor hebt Men kan niemand iets leren, men kan alleen de ander helpen het binnen zichzelf te vinden Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan Als je de weg kwijt bent, kom je nog eens ergens Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen en andere dingen verwachten De geest is als een parachute, hij functioneert het best als hij open is Wanneer luisteren om te reageren overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact Als je hoofd en je hart de juiste richting opgaan, hoef je je niet druk te maken om je voeten Stress: het gevoel dat je krijgt als je hart 'nee' zegt en je mond 'ja, heel graag' Als je doet wat je altijd gedaan hebt, zul je krijgen wat je altijd gekregen hebt

Webontwikkeling: Vincent Kooijman